Eros Integratie

Voor mannen die aandacht willen schenken aan hun ontwikkeling of behoefte hebben aan herstel vanuit een belichaamde methode. Eros wordt in deze niet enkel aanschouwd vanuit het erotische maar gaat je persoonlijkheid benaderen vanuit  meervoudige lagen. Integratie wil zeggen dat we het lichamelijke, het mentaal-emotionele, het gedragsmatige, de seksuele energie en de bio-energie niet los gekoppeld zien maar als een body-mind-eros eenheid. Het verdiepen van contact met je authentieke zelf resulteert in een duurzamere verbinding met je sociale, intieme en relationele omgeving. Eros omhelst seksuele begeerte en tegelijk is Eros zelfliefde vanuit je ware kern en liefde voor de ander, liefde voor het existentiële of universele. 

Waarvoor, Helpt bij?

 • Verkenning van jezelf, persoonlijke ontwikkeling
 • Verdieping van Eros op meerdere niveaus
 • Nieuwsgierigheid naar de taal van het lichaam
 • Herkennen van patronen, levensthema's, problemen via body-mind verbinding
 • Oplossen van levensthema's via belichaamde methoden
 • Ontladen / reguleren van blokkerende inhouden (emoties, mentale inhouden, energie, spanning, stress)
 • Regulatie bij overprikkeling of concentratiestoornissen
 • Vitalisering bij vermoeidheid / burn-out / bore-out
 • Herstel bij emotionele, mentale, psychische klachten
 • Werken aan onopgeloste trauma die zowel in het lichaam als in je persoonlijkheid vervat zit
 • Verbinding van je seksualiteit met je hart
 • Oplossen van seksuele (en andere) verslaving
 • Herkaderen van verwrongen identiteitsbeeld, lichaamsbeeld 
 • Verkenning van je belichaamde identiteit, geaardheid
 • Ondersteuning bij creatieve processen
 • Verdieping van existentiële zingeving en bezielde verbinding

Werkwijze

Afhankelijk van je doelstelling, behoefte of hulpvraag kan het zijn dat je eerder vanuit verkennend, exploratief of vanuit diepgaander ontwikkelingsgericht oogpunt komt. Dit vertaalt zich dan ook in het aantal sessies, dat kan eenmalig zijn of meermaals, de intensiteit wordt volledig bepaald door jouw context. Tijdens de eerste sessie verkennen we je thema en hulpvraag, bespreken we mijn werkwijze, krijg je voeling met mijn persoonlijkheid en doen we een eerste stap in een belichaamde ervaring. 

 

Eros integratie kan betekenen dat er gewerkt word rond diep zittende blokkades, problemen en verwerkingsprocessen. Maar het kan ook eerder een exploratief karakter hebben waarbij je verscheidene vormen van beweging en manueel werk aanwend voor je algemeen welzijn, persoonlijke en seksuele ontplooiing of ter ondersteuning van artistiek/creatief werk.

Prijs

Per sessie van 90min - 75 euro

Mijn praktijk komt niet in aanmerking voor terugbetaling via de mutualiteit, indien u in een specifieke economische situatie verkeert die het onmogelijk maakt om op regelmatige basis te komen aan de gangbare prijs dan kan je het vermelden.

 

Boekingprocedure

Ik heb altijd eerst een intakesessie, deze kost 50 euro (90 min) en omvat een gesprek om te peilen naar de beweegreden voor een sessie, ik verschaf info en we doen een eerste aanzet naar adem- of psycho-fysiek proceswerk.

 

Safety info

 

Stuur mij een mail, whatsapp-chat of bel me.
Vermeld dat je me contacteert voor een Eros Integratie setting, adem- of lichaamswerk.
contact