Visie

Binnen onze hedendaagse cultuur zijn de deuren naar beleving en uitdrukking van seksualiteit, sekse identiteit en genderidentiteit open en bereikbaar maar toch leven diverse mensen met een intense struggle. Velen kunnen niet vanuit hun ware identiteit in het leven staan, vaak zijn er restricties, rigiditeit met lichamelijkheid, seks en contact. Soms zijn er helemaal geen begrenzingen meer en belanden mensen in excessief seksueel gedrag vanuit een roes maar zonder echte verbinding, de anonieme seks-wereld is alomtegenwoordig maar is dit een waarachtige vorm van seksbeleving, intimiteit, contact en verbinding? Lust is een heerlijk gevoel maar als je enkel kan leven vanuit lust en nooit vanuit verbinding of als je seksueel leven begrensd word dan is dit een vorm van fragmentatie hetgeen niet hetzelfde is als echte seksuele orgastische vrijheid.


Eros is in de Griekse mythologie de God van begeerte en schoonheid, hij verzinnebeeld de erotische betekenis van lust, verlangen, fysieke aantrekking, passie, speelsheid, fantasie en verliefdheid. We kennen allemaal de gerichtheid van onze energie naar datgene wat we verlangen in het erotisch spel der begeerte. De pijl van Cupido-Eros-Amor richt zich tegelijk op iets buiten ons als op onze innerlijke behoeften en driften, de verbinding tussen onze binnenwereld en de buitenwereld. In het beste geval ervaren we onszelf als een erogeen lichaam-geest mens, we geven daar uitdrukking aan via sensualiteit, lust en creativiteit, we drukken ons uit voor onszelf in wederkerigheid met de ander. We weten allemaal dat seksuele/levensenergie soms geblokkeerd en gefixeerd geraakt of zich excessief uitdrukt omwille van allerlei ontwikkelingsgerichte en culturele ontwrichtingen en invloeden. De weg naar onze lichaam-geest-eros eenheid vraagt vaak om herstel en hereniging waarbij het begrip orgasme vertrekt vanuit een organisme met intrinsieke behoeften. De wijze waarop er sinds onze peuter/kindertijd al dan niet adequaat invulling werd gegeven aan en aandacht was voor allerlei behoeften in combinatie met mogelijke indringende gebeurtenissen, heeft een uitwerking op ons volwassen leven, de wijze waarop we ons gedragen en interageren met anderen. 

Een oudere, minder bekende, Griekse mythe toont Eros als God van de universele omnipotente Liefde. Hier aanschouwen we een ander aspect van Eros die diepgaander is en je verbindt met zelfliefde, liefde voor de ander en liefde voor datgene wat ons individuele en sociale ego overstijgt, het transpersoonlijke en universele. Binnen alle mystieke tradities wereldwijd spreekt men over de liefde en verliefdheid voor deze universaliteit. Liefde verbindt ons met elkaar en met onszelf, het heeft te maken met de meest intrinsieke kracht van ons bestaan. Verstoring van liefde door allerlei opvoedkundige, intergenerationele en culturele situaties resulteert meestal in een aanpassings-reactie. Het zijn al deze adaptaties die we in het leven roepen als bescherming en verdediging van ons hart en essentie waardoor Eros zich 'verwrongen' uitdrukt via een fysiek-psychische patroon of structuur. Wat wij karakter noemen is vaak een aangepaste versie als bescherming van iets wat daaronder leeft. Maar de kracht van liefde is zeer sterk en blijft ons gedurende heel ons leven uitnodigen om haar terug toe te laten, het is zoals een boom of plant die automatisch gericht blijft op de zon, het licht, de warmte. Onze kern blijft altijd bestaan, er zitten gewoon lagen overheen die we herkennen in karaktertrekken, patronen, fixaties, gedachten, emoties, gedragingen, fysieke uitdrukkingsvormen binnen de maskers van het levenstheater. De kunst van leven bestaat eruit om deze beschermingslagen te ontdekken, ze te herkennen, de pijnpunten te verwerken en de verloren gegane delen, onze authentieke essentie terug te laten bestaan. 

Core Eros Exploratie kan de boeiende ontdekkingstocht zijn naar wie jij als erotisch wezen bent, de weg van begeerte, schoonheid en passie. Tegelijk nodigt Eros je ook uit om te leren leven vanuit je kern zodat de kracht van liefde zich mag uitdrukken in de vorm van zelfliefde en liefde voor de ander. De essentie is dat liefde verbindt en het is deze verbinding die we in een hedendaagse cultuur van vervreemding en polarisatie zo nodig hebben. 

Ik nodig je uit om op een speelse, creatieve en fantasierijke manier contact te maken met jouw lichaam-geest als orgastisch wezen als ook om ruimte te maken voor jouw kern en de liefde die alles verbindt ...